MICELYCo jsou micely? Micely je souhrn povrchově aktivních látek rozptýlených v kapalině. Co to jsou povrchově aktivní látky? Povrchově aktivní látky jsou „amfifilní“ substancí, což znamená, že má afinitu (přitažlivost) jak pro hydrofilní (schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní) tak pro lipofilní (rozpustný v tucích) fáze. Povrchově aktivní látky mají detergentní vlastnosti: odstraňují nečistoty na povrchu kůže.Více informací vč. grafiky jak micely fungují.