Vyhledávání:

Masérské školy

Masérské školy

Prohlédněte si nabídku školících a rekvalifikačních středisek akreditovaných Ministerstvem školství ČR.

Absolventi kurzů získají po ukončení rekvalifikace Certifikát akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR s celostátní platností a Osvědčení o státní zkoušce z profesní kvalifikace v daných oborech, jehož autorizaci vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR a má platnost na celém území EU.

Masérské školy jsou vzdělávací instituce, které se specializují na výuku masážních technik a terapií. Studenti se zde naučí správnému provedení různých typů masáží a terapeutických procedur, které pomáhají zlepšit zdraví a pohodu klientů.

V masérských školách pracují kvalifikovaní instruktoři, kteří mají bohaté zkušenosti v oboru masáží a terapií. Studenti se učí teoretické základy anatomie, fyziologie a patologie, aby mohli rozumět účinkům různých masážních technik a terapií na tělo.

V masérských školách se studenti učí používat různé techniky masáží, jako jsou klasické masáže, sportovní masáže, reflexní terapie, masáže s využitím horkých kamenů, aromaterapie a další. Kromě toho se vzdělávají i v oblasti hygieny, bezpečnosti a etiky v masérské praxi.

Mezi přístroje a služby, které se používají v masérských školách, patří například masážní stoly, různé oleje, krémy a balzámy, terapeutické přístroje a další pomůcky.

Masérské školy pomáhají studentům rozvíjet praktické dovednosti a poskytují možnosti praktického tréninku. Absolventi masérských škol získávají osvědčení o absolvování kurzu a mohou pracovat jako maséři v různých prostředích, například v lázních, wellness centrech nebo samostatně jako soukromí terapeuti.

Masérské školy nabízejí různé typy kurzů, včetně kurzů základních a pokročilých masážních technik, kurzů speciálních masáží, terapeutických kurzů a dalších. Délka kurzů se může lišit v závislosti na typu a úrovni kurzu, ale obvykle trvají několik týdnů až několik měsíců.

Masérské školy v okresech

Masérské školy Praha